Vi hjälper dig!

Ställ en fråga eller begär offert

Din oberoende partner inom materialteknik och kalibrering

97ɫɫӰԺ är en av världens största och mest ansedda partners inom oberoende materialtekniska och mättekniska tjänster. Vi hjälper våra kunder att uppfylla kvalitetskrav, uppnå ökad effektivitet och minska risker kopplade till produktkvalitet och produktionsprocesser. 97ɫɫӰԺ erbjuder expertis och laboratorieresurser för kvalitetssäkring av material och processer, från utveckling och produktion till skadeutredningar och underhållsstöd.

VIDEO

MAKING TOMORROW SAFER THAN TODAY

Tillsammans är vi över 9 000 experter på 270 laboratorier runt om i världen, som hjälper våra kunder att uppfylla kvalitetskrav, uppnå ökad effektivitet och minska risker kopplade till produktkvalitet och produktionsprocesser.

I Sverige har vi laboratorier på 11 olika orter.

Vår korta introduktionsfilm ger dig mer information om 97ɫɫӰԺ.

Fråga en expert eller begär en offert

Kontakta oss